Seminarie- och Familjehandledare Göteborg

Utbildningen är på 4+4 dagar och görs i samarbete med Family-Lab.

För dig som vill arbeta med föräldrakurser och föreläsningar.

Denna utbildning förbereder dig och ger dig material för att leda relationsföreläsningar, föräldrakurser, handleda föräldrar, utveckla din relationskompetens som pedagog, fortbilda kollegor och kan ses som fortbildning för dig som är terapeut.

Under utbildningen kommer vi att fördjupa oss i begreppen självkänsla – självförtroende, integritet – samarbete och personligt och socialt ansvar. Dessutom utforskas de värden som ligger till grund för Family-Labs relationella syn; likvärdighet, integritet, autenticitet och ansvar samt träning i att snabbhandleda föräldrafrågor. Vi kommer att bekanta oss med föreläsningsmanualerna och bokcirkelsmaterialet, arbeta praktiskt med att ta fram egna exempel som vi kan använda för att göra våra föreläsningar och bokcirklar personliga.

I utbildningspaketet ingå en Handledarmanual som innehåller material så att du kan organisera dina egna föräldrakurser, föreläsningar och workshops. Samt artiklar och utbildningsmaterial kring de fyra grundläggande värden samt ett analysverktyg mm.

Handledarmanualen innehåller också utbildningsmaterial för att fortbilda kollegor och sprida dina kunskaper vidare till andra professionella för att på så sätt utveckla den arbetsplats eller Kommun du arbetar i.

Efter genomförd utbildning erhåller du ett Diplom och blir du medlem i Family-Lab. I medlemsskapet ingår möjlighet till praktik, marknadsföring, handledningsdagar, individuell coaching, fortbildning, nätverksträffar och webinar grupper.

Dessa föreläsnings- workshopmanualer ingår:

 • Tonårsfamiljen
 • Stärk ditt barns självkänsla
 • Föräldrars ledarskap – om närhet, respekt och gränser
 • Konsten att säga nej – med gott samvete
 • Skolstart – trygga barn har lust att lära
 • Teenpower-mobilisera din inre kraft
 • Bonusföräldrar
 • Stjärnfamiljen
 • Från par till familj
 • Ditt kompetenta barn
 • Aggression – ett nytt och farligt tabu
 • Styvfamiljen

Utbildningen vänder sig till socionomer, pedagoger, barnskötare, fritidspedagoger, familjehem, terapeuter, kuratorer, psykologer, BVC personal, coacher, föreläsare, konsulter m fl.

Aktuella utbildningar

Göteborg 2019
Modul ett : 10-13 oktober
Modul två: 5-8 december
Inkl medlemskap till 2019-12-31

Pris: 19.500:- exkl moms, inkl föreläsningsmanualer och medlemskap i Family-Lab.

Läs mer på  www.family-lab.

Ansökan

Information
Start:
10 oktober 2019
Längd:
8 dagar fördelat på 2 månader
Plats:
Göteborg
Kostnad:
19.500:- exkl moms, inkl föreläsningsmanualer och medlemskap i Family-Lab.
Max deltagare:
20
Kursledare:
Kerstin Svart Eriksson, Anita Blom af Ekenstam, Ulrika Kragell & Åsa Schill
Anmälan & info:
asa@schillcoaching.se eller 0704 - 82 66 14
Inbjudan: